Technická posouzení bytových domů

Technická zpráva či posudek je objektivní nález opotřebení jednotlivých částí nemovitosti sloužící k ochraně zdraví, pro prodej či nákup nemovitostí včetně budoucích investic. Na základě takto připravených informací je možné následně provést i návrh budoucích investic a jejich technického provedení. Zjištění příčin technických vad a návrh na sanaci. Poradenství v oblasti stavebního práva, povolování staveb, změny užívání objektů apod.

Máme co nabídnout

Zkušenosti

Dlouholeté zkušenosti se zajišťováním správy obytných domů

Odbornost

Odborní zaměstnanci zajišťující služby na vysoké úrovni

Znalosti

Znalosti právních předpisů, zejména v oblasti občanského zákoníku

Stabilita

Ekonomická a organizační stabilita družstva