Pomoc a poradenství při stavebních úpravách bytových jednotek

  • Vydání stanoviska, souhlasu
  • Kontrola dokončených stavebních úprav technikem

Máme co nabídnout

Zkušenosti

Dlouholeté zkušenosti se zajišťováním správy obytných domů

Odbornost

Odborní zaměstnanci zajišťující služby na vysoké úrovni

Znalosti

Znalosti právních předpisů, zejména v oblasti občanského zákoníku

Stabilita

Ekonomická a organizační stabilita družstva