Zajištění servisu vodoměrů

Zajišťujeme servis nebo výměnu vodoměrů a měřidel tepla pro bytové domy. Vodoměry je nutné pravidelně ověřovat (dle vyhlášky č. 345/2002 Sb. a její novely č. 285/2011 Sb.). Platnost ověření bytových vodoměrů je 5 let, poté je nutné vodoměry vyměnit.

Máme co nabídnout

Zkušenosti

Dlouholeté zkušenosti se zajišťováním správy obytných domů

Odbornost

Odborní zaměstnanci zajišťující služby na vysoké úrovni

Znalosti

Znalosti právních předpisů, zejména v oblasti občanského zákoníku

Stabilita

Ekonomická a organizační stabilita družstva