Zajištění kompletní rekonstrukce bytového domu a souvisejících činností

Výměna výplní, zateplení obvodového pláště, přístavba lodžií atp.

  • Zajištění projektové dokumentace, spolupráce při zajištění povolení stavebního úřadu (stavební povolení, ohlášení stavby).
  • Organizace výběrového řízení na zhotovitele, technické posouzení cenových nabídek.
  • Zpracování investičního plánu, výpočet investice pro jednotlivé bytové jednotky.
  • Zajištění financovaní dané rekonstrukce – komerční úvěr, financování formou zvýhodněného úvěru – program Panel 2013+.
  • Příprava smlouvy o dílo.
  • Spolupráce při výběru technického dozoru stavby a koordinátora BOZP, vč. vypracování příkazních smluv.
  • Spolupráce se zajištěním a vyřízením dotačních programů.
  • Účast technika při realizaci zakázky (kontrolní dny, předání díla, staveniště).
  • Spolupráce při podání reklamace díla.

Máme co nabídnout

Zkušenosti

Dlouholeté zkušenosti se zajišťováním správy obytných domů

Odbornost

Odborní zaměstnanci zajišťující služby na vysoké úrovni

Znalosti

Znalosti právních předpisů, zejména v oblasti občanského zákoníku

Stabilita

Ekonomická a organizační stabilita družstva