Zajištění kompletní rekonstrukce bytového domu a souvisejících činností

Výměna výplní, zateplení obvodového pláště, přístavba lodžií atp.

  • Zajištění projektové dokumentace, spolupráce při zajištění povolení stavebního úřadu (stavební povolení, ohlášení stavby).
  • Organizace výběrového řízení na zhotovitele, technické posouzení cenových nabídek.
  • Zpracování investičního plánu, výpočet investice pro jednotlivé bytové jednotky.
  • Zajištění financovaní dané rekonstrukce – komerční úvěr, financování formou zvýhodněného úvěru – program Panel 2013+.
  • Příprava smlouvy o dílo.
  • Spolupráce při výběru technického dozoru stavby a koordinátora BOZP, vč. vypracování příkazních smluv.
  • Spolupráce se zajištěním a vyřízením dotačních programů.
  • Účast technika při realizaci zakázky (kontrolní dny, předání díla, staveniště).
  • Spolupráce při podání reklamace díla.

Máme co nabídnout

Zkušenosti

Dlouholeté zkušenosti se zajišťováním správy obytných domů

Odbornost

Odborní zaměstnanci zajišťující služby na vysoké úrovni

Znalosti

Znalosti právních předpisů, zejména v oblasti občanského zákoníku

Stabilita

Ekonomická a organizační stabilita družstva

Kontaktní údaje

Stavební bytové družstvo České Budějovice – venkov

Adresa

U Malše 1805/20
370 01 České Budějovice

Telefony

+420 604 247 152
+420 386 353 328

Úřední dny

Pondělí  8:00 – 17:00
Středa  8:00 – 17:00

Mimo úřední dny po domluvě na telefonním čísle +420 604 247 152

Personální údaje

Předsedkyně představenstva
Romana Šůlová

Místopředseda
Bc. Filip Dubský, DiS, MBA

Bytový referenti
Marcela Korychová
samostatný bytový referent
a pomocná účetní
+420 736 648 987
korychova@sdbcb-venkov.cz

Účetní
Bc. Iveta Kohoutová

Zeptejte se nás

© 2023 FineNet – Na netu v pohodě