Revize požárně bezpečnostních zařízení budov

Revize hydrantových systémů a hasících přístrojů.

  • Kontroly a revize zdvihacích zařízení – výtahy, hydraulické plošiny.
  • Kontroly a revize spalinových cest.
  • Kontroly a revize odběrných plynových zařízení.
  • Kontroly a revize Tlakových nádob.
  • Kontroly a revize kotelen , kotlů.
  • Revize EPS.
  • Revize a kontroly záchytných střešních systému.
  • Zajištění oprav zjištěných závad při kontrolách a revizích.
  • Zajištění preventivní prohlídek požární ochrany.

Máme co nabídnout

Zkušenosti

Dlouholeté zkušenosti se zajišťováním správy obytných domů

Odbornost

Odborní zaměstnanci zajišťující služby na vysoké úrovni

Znalosti

Znalosti právních předpisů, zejména v oblasti občanského zákoníku

Stabilita

Ekonomická a organizační stabilita družstva